ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Główna strona / Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do wypełniena umowy przez internetowego sprzedawcę lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy przez internetowego sprzedawcę.

1.   WARUNKI I DANE KONTAKTOWE ZARZĄDCY

1.1. Administratorem Twoich danych kontaktowych jest firma ČESKÝ VELKOOBCHOD,

z siedzibą na adresie: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, numer identyfikacyjny: 24823694. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, oddział C, plik 177668 ( zwany dalej ,,administratorem’’).

1.2. Dane kontaktowe administratora:

adres korespondencyjny-  Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adres poczty elektronicznej- duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefon +420 602 957 602.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora do ochrony danych kontaktowych.

2.   PRAWNY POWÓD DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.  Uzasadnionym przez prawo powodem do przetwarzania Twoich danych kontaktowych jest to, że takie przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia umowy pomiędzy Tobą a administratorem, lub do wdrożenia środków podjętych przez administratora do zawarcia takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1(b) Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych a swobodnego przepływu tych danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ES ( ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych)( zwane dalej ,,rozporządzenie’’)

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie warunków umowy pomiędzy Tobą a administratorem  lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem tej umowy.

3.2. Ze strony administratora nie dochodzi do osobistego i automatycznego  podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 

 

4.  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania skutków praw i obowiązków wynikających z umowy oraz w czasie niezbędnym do celów archiwizacji zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawnymi, jednakże przez okres czasu określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

5.  INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1. Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy spedycyjne a także osoby zaangażowane w dostawę towarów lub płatności w ramach umowy kupna. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzię firma transportowa.

5.2. Administrator nie zamierza sprzedawać Twoich danych osobowych do krajów trzeciego świata (do krajów poza UE) lub do międzynarodowych organizacji.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, masz prawo zażądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych, do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

6.2. Jeśli przypuszczasz, że podczas przetwarzania danych osobowych został naruszony lub jest naruszany przepis o przetwarzaniu danych osobowych masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

6.3. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.

Dlaczego u nas
Bezpieczne zakupy

Jesteśmy zweryfikowanym klientem portalu i posiadamy dTest i APEK certyfikat.

Punkty odbioru

Swój towar możesz odebrać także w punktach odbioru.

Towar we własnym magazynie

98% wszelkiego asortymentu jest w magazynie i jest on przygotowany do natychmiastowej wysyłki.

Darmowa dostawa

DARMOWA dostawa na terenie całej Polski na wybrane produkty.