Główna strona / Reklamacje

Reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2.   Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Český velkoobchod s.r.o., Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska 

Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

1.3.      Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@digiexpert.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

1.3.1    Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

1.3.2.   Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

1.3.3.   Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

2.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

2.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@digiexpert.pl,bądź listownie na adres sklepu:

Bobrecka 27, 43–400 Cieszyn, Polska

WAZNE : przed wysłaniem reklamacji należy zawsze otrzymać etykietę z potwierdzeniem. którą należy nakleić na paczkę

2.2.      W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

2.3.      Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

2.4.      Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób

2.5.      złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

 

Pobierz formularz

Dlaczego u nas
Bezpieczne zakupy

Jesteśmy zweryfikowanym klientem portalu i posiadamy dTest i APEK certyfikat.

Punkty odbioru

Swój towar możesz odebrać także w punktach odbioru.

Towar we własnym magazynie

98% wszelkiego asortymentu jest w magazynie i jest on przygotowany do natychmiastowej wysyłki.

Darmowa dostawa

DARMOWA dostawa na terenie całej Polski przy zakupie wszelkich aparatów cyfrowych oraz obiektywów.