logo
0

Gwarancje

Gwarancje


Na każdy produkt zakupiony przez końcowego użytkownika (konsumenta) udzielamy 24 miesięcznej gwarancji zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jeśli wymagany jest serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt pod adresem: info@digiexpert.pl

Zgłaszając się po usługę gwarancyjną, będziesz potrzebować dowodu zakupu (paragon fiskalny przesłany e-mailem na Twoją skrzynkę odbiorczą w momencie zakupu), kodu produktu, modelu lub serii numerów.

W przypadku większości producentów jako karta gwarancyjna używany jest jedynie dowód zakupu z kodem produktu i numerem seryjnym (dokument podatkowy - faktura). Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.


Okres gwarancji na zakupiony towar rozpoczyna się od daty zakupu zakupionego materiału, przy czym gwarancja wynosi 12 (dwanaście) miesięcy dla osób prawnych i 24 (dwadzieścia cztery) miesiące dla osób fizycznych. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku uszkodzeń spowodowanych wadą fabryczną, która wystąpiła w okresie gwarancyjnym.

W przypadku, gdyby produkt uległ uszkodzeniu w trakcie normalnego i właściwego użytkowania w okresie gwarancyjnym, Dostawca zobowiązuje się na swój koszt i według swojego uznania naprawić lub wymienić wadliwe części lub sam produkt - nawet na elementy funkcjonalnie równoważne zakupionych, w okresie gwarancyjnym określonym dla produktu.

W razie potrzeby możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, a my będziemy do Twojej dyspozycji, aby rozwiązać problem i wspólnie omówimy najlepszy i najszybszy sposób rozwiązania usługi. Nasz dział skieruje Cię do odpowiedniego serwisu lub naprawimy produkt.

Reklamacje dotyczące widocznych wad ilościowych i jakościowych sprzedawca musi zgłosić w momencie odbioru towaru.

Wady objęte gwarancją zostaną usunięte lub naprawione bez zapłaty za robociznę i części zamienne. Naprawy mogą być dokonywane przy użyciu nowych, równoważnych lub regenerowanych części wyłącznie według uznania producenta i inżynierów serwisowych dostawcy. Wszystkie wymienione produkty i części pozostają własnością Dostawcy.

Uszkodzenie produktu w okresie gwarancyjnym nie uprawnia do wymiany na nowy.

Czas zakończenia naprawy różni się w zależności od jej złożoności i dostawy części zamiennych, maksymalny czas wynosi 30 dni.

Okres gwarancji nie biegnie, gdy produkt jest w serwisie

Gwarancja jest uznawana wyłącznie po przedstawieniu Dostawcy dokumentu zakupu.

logo
Potrzebujesz pomocy?Można się z nami kontaktować w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 16:00.
verified by visa
mastercard securecode